BHK là đất gì? Thời hạn sử dụng đất BHK?

Bạn đã biết BHK là đất gì Đất BHK có chuyển đổi sang đất ở được hay không chưa? Nếu chưa, hãy cũng nharieng.co tìm hiểu về những thông tin này nhé!

BHK là đất gì?

 BHK là đất gì

Đất BHK thuộc loại đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm. Để việc quản lý đất đai dễ dàng hơn người ta đặt cho đất trồng cây hàng năm là BHK. Vì vậy, người sử dụng khi thấy ký hiệu BHK sẽ hiểu được ngay ý nghĩa của loại đất mình đang sử dụng.

Vậy đất BHK là đất gì? Đất BHK là loại đất được dùng để trồng những loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn. Tức là kể từ lúc gieo trồng cho tới thu hoạch thời gian không quá 1 năm. Kể cả đất sử dụng với mục đích canh tác không thường xuyên hay trồng lúa, đất chăn nuôi, trồng cỏ để chăn nuôi gia súc, gia cầm và đất trồng các loại cây hàng năm khác.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm BHK

Đất BHK đất là gì?

Theo quy định tại Điều 125 và 126, Luật 2013 thời hạn sử dụng đất BHK gồm 2 loại:

  • Loại 1: Đất có thời hạn sử dụng.

  • Loại 2: Đất sử dụng lâu dài ổn định, không giới hạn thời gian. Chủ yếu là do cộng đồng dân cư sử dụng

Theo Điều 125 và 126, Luật 2013 quy định còn nêu rõ thời hạn sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất:

  • Thời hạn sử dụng không quá 5 năm trong trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương.

  • Hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất do nhà nước bàn giao, công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng là 50 năm. Sau 50 năm, nếu cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn thêm 50 năm.

  • Hộ gia đình hoặc cá nhân thuê đất nông nghiệp thì có thời hạn không quá 50 năm. Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê nếu hết thời hạn thuê đất mà vẫn nhu cầu sử dụng thì được.

  • Tổ chức được giao hoặc cho thuê đất BHK để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất BHK không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất bhk, đất sẽ bị thu hồi nếu không được hoặc không muốn gia hạn, không tiếp tục thuê.

Có thể bạn quan tâm: Bán đất Hà Nội Chính Chủ

Điều kiện tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm BHK

  • Điều kiện 1: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Điều kiện 2: phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Điều kiện 3: diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất này phải phù hợp với tập quán và điều kiện tại từng địa phương.

Ngoài ra, có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của UBND tỉnh của từng tỉnh thành.