Sự phân khúc rõ rệt căn hộ đã cho thấy các căn hộ chung cư giá rẻ ngày càng xuất hiện nhiều tại Hà