Trước áp lực nguồn cung mới gia tăng liên tục từ các căn hộ cao cấp mua để cho thuê, giá cho thuê căn