M.I.K Corporation – đơn vị phát triển dự án và DTJ Group – đại diện phân phối tại miền Bắc sẽ tổ chức sự