Năm 2017 được coi là một năm “bùng nổ” của thị trường bất động sản Quận 4, với sự mọc lên san sát hàng