Là một quận ven nội thành, sở hữu Chợ Lớn – trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa ở Việt Nam, Quận