Các dự án nhà ở có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, vị trí vàng tại trung tâm nội đô, hệ thống dịch vụ