Căn hộ với diện tích khoảng 150 m2, bạn có thể cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Hà Nội tràn ánh sáng. Nếu