Cho thuê căn hộ khó sinh lời và thu hồ vốn lâu, khiến doanh nghiệp không mặn mà đầu tư.  Đồng thơi dù đầu