Nhu cầu về nhà ở của con người ngày càng cao đòi hỏi các dịch vụ mua bán và cho thuê cắc loại hình