Không phải chủ đầu tư nào cũng sẵn sàng bỏ tiềng để cho thuê chung cư đó là chưa kể việc thị trường cho