Lấy cảm hứng từ quận Manhattan – trái tim của thành phố New York, Chung cư Goldseason Nguyễn Tuân là kết hợp giữa những nét