Gần đây, thị trường bất động sản ngày càng sôi động, đặc biệt là các dự án chung cư cao cấp tại Hà Nội.