Những năm trở lại đây, khi chính sách mở cửa của nước ta đã được nới lỏng để thu hút đầu tư mạnh mẽ