Với những ưu thế về vị trí “vàng”, thiết kế diện tích căn hộ hợp lý, giá cả hấp dẫn… là những yếu tố