Chung cư Summer Square là dự án nổi bật ở khu Tây Sài Gòn. Tuy nhiên trong tổng thể bức tranh tích cực của thị