Xu hướng mới trên thị trường gần đây là các chủ đầu tư khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có xu hướng