Cùng với phân khúc bình dân, hàng loạt chung cư cao cấp tại Hà Nội được mở bán vào năm 2016. Cùng điểm qua