Phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng những tháng đầu năm 2016 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của phân khúc căn hộ