Kris Vue là dự án bất động sản thứ 7 của Tập đoàn CapitaLand giới thiệu và mở bán ra thị trường sau sự