Đất nền TP. Hồ Chí Minh là một trong những loại hình bất động sản gây sốt trên thị trường hiện nay. Thực tế