Thị trường bất động sản bắt đầu mở ra trang mới sau thời kĩ đóng băng, cùng tìm hiểu tình hình sức mua bán,