Quận Hoàng Mai đang là Quận được trú trọng để phát triển hạ tầng, qua đó 1 loạt các dự án trong quận đã