Nhiều khách hàng bất động sản chọn mua căn hộ officetel trong thời gian qua vì lý do có thể kết hợp làm nhà