Quận Hà Đông trong tương lai gần sẽ là nơi phát triển phồn thịnh với nhiều khu đô thị, nhiều các căn hộ chung