Khi đi mua chung cư Quận Hoàng Mai, nhiều người cứ thấy thích là mua mà không chú ý đến những vấn đề xa