Khi đi mua chung cư Quận Thanh Xuân, nhiều người cứ thấy thích là mua mà không chú ý đến những vấn đề xa