Trước sức nóng về thị trường BĐS TP. HCM, việc mua đất nền quận 2 hay là đầu tư vào các địa điểm khác