Sau thời kì đóng băng, thì thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc. Đặc biệt là phân khu đất nền. Cụ thế,