Dic Phoenix là sản phẩm nổi bật của Dic Corp. Dự án nằm trong khu trung tâm của TP. Vũng Tàu, được thiết kế